søndag den 8. november 2009

Peter Wivel : Drabet på Petra Kelly : en historie om Murens fald

PW er op til 20-årsdagen for Murens fald blevet bedt af Politikens Forlag om at skrive en 'jubilæumsbog'. Her har han gjort et modigt valg: nemlig at skrive om de to politikere fra 'De Grünen' Petra Kelly og Gert Bastian, der også privat udgjorde et par. At Bastian efter at have skudt Kelly også selv begik selvmord giver jo en kraftig appetizer, hvilket også klart fremgår af titlen.
At bogen så ikke handler så meget om drab/selvmord kan så være hvad det være vil, men jeg synes heller ikke rigtig, at den handler om murens fald - i det mindste de sidste år op til 1989. Bogen når heller ikke rigtig ind bag selve personen Petra Kelly, hvorimod den tyske venstrefløj i 70’erne og 80’erne og destore linjer i de interne konflikter i ”Die Grünen” er rimelig godt behandlet.
Men alt i alt ved PW ikke, hvad det egentlig er, han vil med bogen – og at han så flere gange skriver i en dramatiserende præsens og i høj grad også giver udtryk for egne (for)domme er heller ikke med til at højne indtrykket.
**1/2

Ingen kommentarer:

Send en kommentar