mandag den 6. februar 2012

Sherwood Andersson: Winesburg, Ohio, 2011 (1919)

Winesburg, Ohio blev første gang udgivet på dansk i 1959 under titlen En by i Ohio på Gyldendal. Forlaget Rosenkilde & Bahnhof har i sin række af udgivelser af ældre amerikansk litteratur (prisværdigt initiativ!) valgt at bruge den samme oversættelse som dengang - og det har sikkert også været med til at nedbringe forlagets normalt store antal af korrekturfejl i denne bog...
Winesburg er her i 1910'erne en by på ca attenhundrede indbyggere og har en purung journalist på byens avis; George Willard, som de fireogtyve novellelignende kapitler stort set alle har som fælles figur i større eller mindre grad. Men ellers er synsvinklen lagt hos andre af byens indbyggere, og det er ikke ukomplicerede liv, der er tale om. Det kan næsten alene se på mange af overskrifterne på kapitlerne eller novellerne i bogen: Ingen ved det, Ensomhed, "Sær", Fuldskab, Den usagte løgn, Døden, Livslede... Det er i høj grad uopfyldte drømme og desillusionerede skæbner, som præger fortællingerne i Winesburg, Ohio. Og så er bogen helt i tråd med - eller måske en forløber for - den store amerikanske tradition for at skildre livet i en småby i USA udenfor de store byområder.
Selv om bogen snart har hundrede år på bagen virker den bestemt ikke bedaget og forældet. Det er eviggyldige fortællinger, som på mange måder ligeså godt kunne have foregået i dag. De er velskrevne og interessante og har absolut været udgivelsen værd. Rigtig god bog.
***1/2
(Rosenkilde & Bahnhof, 238 sider. Oversat af Henrik Larsen fra amerikansk: Winesburg, Ohio, 1919)

PS: Ernest Hemingway havde Winesburg, Ohio med på en liste offentliggjort i Esquirer i 1935 over bøger, som han "would rather read again for the first time [...] than have an assured income of a million dollars a year.".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar