onsdag den 2. marts 2011

Victor Klemperer: LTI - lingua Tertii Imperii : Det Tredje Riges sprog : en filologs notesbog, 2010

Victor Klemperer (1881-1960) var tysk filolog, men blev afskediget fra sit professorat i Dresden i 1934 og afskåret fra at læse aviser, høre radio og fra at læse andre bøger end ikke-ariske. Alligevel skrev han og udgav i 1946 denne bog LTI - lingua Tertii Imperii : Det Tredje Riges sprog : en filologs notesbog (herefter bare kaldet LTI).
Bogen beskæftiger sig med nazisternes erobring af sproget i de år, hvor de var ved magten i Tyskland. Hvordan nye ord kom til, og eksisterende ord fik nye betydninger - og ikke mindst hvordan sproget ændrede sig hos tyskerne i perioden 1933-45. Og også de tyskere som ikke sympatiserede med nazismen lod sig påvirke af Det tredie Riges "nysprog" - selv blandt jøder fandt det sted.
Og det er ikke en tør og videnskabelig afhandling, som Klemperer her har skrevet. Det kan den til tider, men i små portioner, være. Men den meget selvbiografiske form, som bogen er skrevet i, gør bogen levende og giver samtidig et selvportræt af Victor Klemperer og hans specielle situation i Det tredie Rige.
LTI er i det stor og hele bygget op omkring nogle essays om bestemte begreber eller begrebsgrupper. Hvordan nazismen forsøger at eliminere religiøsitet, hvorefter den overtager hele det religiøse sprog til nazismen selv (troen på Hitler som frelser), forsøget på at gøre sproget lyssindet, analysen af den obligatoriske påsyede jødestjernes fornedrelse, ordene "fanatisk" og "fanatismes" ændring fra negativ til positiv ladning, og ikke mindst dagbogsafsnittet om folks agressive eller sympatiserende tilkendegivelser overfor Klemperer selv. 36 kapitler med hver deres tema, som dog alle griber ind i hinanden til en helhed.
Det er fantastisk spændende, meget personligt, og jeg var overrasket over, hvor lidt af bogen jeg gik lidt let hen over. Et stort værk, der analyserer nazismen og Det tredie Rige på en helt anden måde end jeg har set før.
En klassiker, som man kan undre sig over for bliver oversat til dansk 63 år efter, den blev skrevet.
****
(tekst og tale forlag, 396 sider. Oversat fra tysk og med efterskrift
og noter af Henrik Vangsgaard:
LTI - Notizbuch eines Philologen, 1947)
Se også: www.klemperer.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar